เมนูหลัก

 

 

เมนูอื่นๆ

 

 

 

Hot link

 

 

ระบบสารบรรณสพท.ระยอง2

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

กยศ.

 

แนะแนวการศึกษาและชีวิต

 

สพฐ. โรงเรียนในฝัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านสองสลึง

 

     
  สัญลักษณ์ของโรงเรียน  
   

- สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปใบโพธิ์

 

- ปรัชญา/พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน

“นตฺถิ   ปญฺญา  สมาอาภา      แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญาไม่มี”

 

- คำขวัญประจำโรงเรียน

“รักศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ ประหยัด สร้างสรรค์ ทันการณ์”

 

- อักษรย่อของโรงเรียน

- ส.ล. (สองสลึง) 
- ม.ส.ล. (มัธยมสองสลึง)

 
       
  ข้อมูลทั่วไป  
   

โรงเรียนบ้านสองสลึง ตั้งอยู่เลขที่  276  หมู่ที่  1  ถนน สุขุมวิท  ตำบล  สองสลึง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง   รหัสไปรษณีย์   21110  โทรศัพท์/โทรสาร.  0-3863-2256
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  เขต  2 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  19  ห้องเรียน มีเนื้อที่  11  ไร่ 3  งาน 31  ตารางวา  เป็นที่ธรณีสงฆ์ (วัดคีรีวนาราม)

 
       
  ประวัติโรงเรียน  
   

โรงเรียนบ้านสองสลึง ตั้งตรงจิตร ๙ ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตำบล สองสลึง อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง บนที่ดินของวัดคีรีวนาราม(วัดสองสลึง) จำนวน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๓๑ ตารางวา

-  ปีพ.ศ. 2483   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2483  โดยมีพระครูนิวาสธรรมสาร (หลวงพ่อโต)  เจ้าอาวาสวัดเขากะโดน นายเปรย วงศ์อยู่ กำนันตำบลชากโดน นายฟอง  สุวรรรณโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ และประชนในหมู่บ้านได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16  เมตร 1 หลัง ต่อมาอาคารเรียนชำรุดต้องสร้างใหม่อีก 3 ครั้ง  ครั้งหลังสร้างเป็นอาคารเรียนถาวร แบบ ป.2 ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 39  เมตร

-  ปี พ.ศ. 2502 นายสว่าง จันทร์พราหมณ์ ครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ประสานงานกับนายประยงค์     ตั้งตรงจิตร เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธิ์ เพื่อบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน   ผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 5 ห้องเรียน โดยมีประชาชนบริจาคสมทบอีก  11,748  บาท และเงินงบประมาณ 25,000 บาท เสร็จเมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2503

-  ปี พ.ศ. 2503  ทำพิธีรับมอบอาคารเรียนแบบ 008 เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม 2503 โดยมีนายเยื้อ วิชัยดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และได้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านสองสลึง           (ตั้งตรงจิตร ๙) ” (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)

-  ปีงบประมาณ 2514  ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017  ขนาด 8
ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง 

-  ปี พ.ศ. 2538  ได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่พอ จึงได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น โดยนำรายได้มาก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)

-  ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 9 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง     

-  ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1,000,000  บาท  จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28  ขนาด 9 ห้องเรียนอีก  1 หลัง แต่งบประมาณในการก่อสร้างไม่เพียงพอ จึงได้จัดทอดงานผ้าป่าการศึกษา เพื่อนำเงินมาสมทบสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ

 
       
  เขตบริการ  
   

- หมู่  1  ตำบลสองสลึง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
- หมู่  5  ตำบลสองสลึง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
- หมู่  6  ตำบลสองสลึง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
- หมู่  8  ตำบลสองสลึง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
- หมู่  1  ตำบลชากโดน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง